Kallelse till Gårdakvarnens årsmöte 9 december

Bästa medlemmar, Här kommer kallelse numer två till Gårdakvarnens årsmöte som kommer genomföras lördagen 9 december kl. 15:00 på John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33. Inga motioner har inkommit från medlemmarna men ett förslag från styrelsen finns att läsa nedan. Vi hoppas som vanligt på bra uppslutning, intressanta diskussioner och att den nya styrelsen får med sig en bra grund att stå på inför vad som alldeles säkert kommer bli ett intensivt och uppfriskande år i Allsvenskan 2024. I år har […]

Gårdakvarnens årsmöte 9 december

Bästa medlemmar, Gårdakvarnen skickar här en första kallelse till föreningens årsmöte lördagen 9 december kl. 15:00 på John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober. Så snabba på om ni vill få in dem i tid. Dessa kommer sedan att publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet tillsammans med ordinarie kallelse. Röstberättigade är medlemmar som har betalat medlemsavgift 30 dagar innan årsmötet. Det betyder att senaste datum i sådant fall är 9 […]

Karl-Alfred och Sanny, en bok om GAIS framgångsrika brödrapar

  Under hela sin karriär klippte Karl-Alfred Jacobsson ut bilder och tidningsartiklar efter matcher han och hans bror spelade. Både Karl-Alfreds och Sannys karriärer var långa och framgångsrika och klippandet mynnade ut i hela nio fotoalbum som Karl-Alfreds brorson Roberto sedan fick ärva. För något år sedan började Roberto fotografera några av dessa bilder och lägga ut i olika GAIS-forum online. Många av bilderna är fantastiska och berättar mycket om både Karl-Alfred och Sannys karriärer, GAIS framgångsrika 50-tal samt målar […]

Sammanfattning årsmötet

Lördagen den 26:e november hölls Gårdakvarnens årsmöte en trappa upp på John Scott’s Stable. 48 röstberättigade medlemmar hade samlats och efter att avgående ordförande Jonathan Da Silva Larsson inlett mötet så tog Martin Hjalmarsson över ordet då han valts till mötesordförande. Årsmötet valde sedan Fredric Johansson till mötessekreterare och vad gäller protokolljusterare tillika rösträknare så tog Jonas Nordström och Martin Svensson hand om det. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse presenterades och årsmötet beslutade att lägga dem till handlingarna – avgående kassör […]

Gårdakvarnens årsmöte på lördag!

Glöm nu inte att det är årsmöte för Gårdakvarnen imorgon lördag 26 november på John Scott’s Stable, kyrkogatan 33, kl. 14:00. Verksamhetsåret sammanfattas, ny styrelse utses, vinnare av Herbert Lundgren-trofén röstas fram och mycket annat står på dagordningen. Får inte missas. Väl mött!