Sammanfattning årsmötet

Lördagen den 26:e november hölls Gårdakvarnens årsmöte en trappa upp på John Scott’s Stable. 48 röstberättigade medlemmar hade samlats och efter att avgående ordförande Jonathan Da Silva Larsson inlett mötet så tog Martin Hjalmarsson över ordet då han valts till mötesordförande. Årsmötet valde sedan Fredric Johansson till mötessekreterare och vad gäller protokolljusterare tillika rösträknare så tog Jonas Nordström och Martin Svensson hand om det. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse presenterades och årsmötet beslutade att lägga dem till handlingarna – avgående kassör […]

Gårdakvarnens årsmöte på lördag!

Glöm nu inte att det är årsmöte för Gårdakvarnen imorgon lördag 26 november på John Scott’s Stable, kyrkogatan 33, kl. 14:00. Verksamhetsåret sammanfattas, ny styrelse utses, vinnare av Herbert Lundgren-trofén röstas fram och mycket annat står på dagordningen. Får inte missas. Väl mött!

Höstbio

Om mindre än en vecka är det dags! Tisdag den 29:e november visas ”GGG – Gaisklackens födelse” på fantastiskt fina Bio Roy. Gårdakvarnens styrelse kommer finnas på plats för att sälja lite souvenirer, och eventuellt finns det några av de berömda feltryckta exemplaren av boken ”Vilka har Sveriges bästa hejarklack” att lägga vantarna på. Det finns även möjlighet att få köpa sig en folköl eller två. Så lös era biljetter och kom för att glömma novembermörkret en stund tillsammans med […]

Valberedningen informerar

Med drygt en vecka kvar till årsmötet ser Gårdakvarnens valberedning sitt förslag till nästa års styrelse som spikat och klart.   Efter noggrant arbete föreslår vi följande gäng: Ordförande – Oscar Pettersson (nyval som ordförande) Kassör – Elias Östman (nyval)   Ledamöter: Andreas Ståhl (nyval) Linus Emanuelsson (nyval) Jesper Lindgren (nyval) Mathias Axelsson (nyval) Frida Landström (omval) Isabelle Bodin (omval) Joel Kellgren (omval)   Suppleanter: Angelica Johansson (nyval) Martin Hjalmarsson (omval)   Revisorer: David Landerin (omval) Fredrik Carlsson (omval)   […]

Inför årsmötet

Inför Gårdakvarnens årsmöte har det inkommit ett förslag till styrelsen. Då denna rör ändring av stadgarna har den tyvärr inkommit för sent för att årsmötet ska kunna ta ställning i frågan. Förslaget tas med för diskussion, men årsmötet är alltså inte behöriga att fatta beslut avseende dess innehåll. Förslaget finner ni i sin helhet nedan. Årsmötet äger som tidigare meddelat rum på John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33, lördagen 26 november kl. 14:00. Motion om stadgeändringar med anledning av GK’s framtida […]