SFSU samlar in info om aktuella tillträdesförbud

Under de senaste månaderna så har polisen delat ut anmärkningsvärt många tillträdesförbud till fotbollssupportrar. Flera har rapporterat om att förbud har drabbat personer som på intet sätt utgör en risk för att störa den allmänna ordningen. Alltså, att det inte gjorts korrekt och inte heller rättssäkert.

SFSU (Svenska Fotbollssupporterunionen) vill få in uppgifter från personer som har blivit avstängda, för att kunna få en faktabaserad bild av hur många som upplevs korrekta, tveksamma och hur många som har överklagats.

Därför uppmanar vi dig som fått ett tillträdesförbud att fylla i den här mallen och maila juridik@sfsu.nu.

INSAMLING AV AKTUELLA TILLTRÄDESFÖRBUD 2024 – SFSU

Namn:

Kommun:

Fotbollsförening:

Bakgrund till tillträdesförbudet:

Har du överklagat? (Vad blev i så fall resultatet?)

Hur lång tid tog det att överklaga? (Alltså att få svar och avsluta ärendet.)

Ärendenummer:

Övrigt du vill berätta:

Mer info finns på SFSU.nu. Hjälp till att sprida ordet!