Klackens placering

Efter medlemsmötet den 3 januari och med hänsyn till den återkoppling vi fått från medlemmarna utifrån kostnadsbilden, har Gårdakvarnens styrelse tagit beslutet att vi önskar ha klacken på Sektion 23. Utifrån detta vill vi uppmana GAIS att arbeta för en lösning som möjliggör klacken på långsidan på Gamla Ullevi till denna säsongen och kommer även att direkt delge GAIS våra tankar kring hur detta kan genomföras på bästa sätt. Det har varit många synpunkter att ta ställning till och vi […]

Angående klacksektion

Efter måndagens möte angående klacksektion där GAIS ombads återkomma med en kalkyl på de kostnader det hade medfört att ha klacken på Sektion 23 har klubben nu meddelat att den kostnaden uppgår i minst 25 000 kr per match. Det är en ungefärlig siffra som kan komma att ändras i och med hur polisen villkorar arrangemangstillstånd. GAIS meddelar vidare att sedan klacken senast stod på S23 har villkoren för tillstånd förändrats och är blivit hårdare gentemot arrangören, och idag krävs […]

Rapport från medlemsmötet

Igår den 3/1 genomfördes ett medlemsmöte i Gamla Ullevis pressrum som utöver medlemmar i Gårdakvarnen närvarades av representanter från GAIS, Gårdakvarnens styrelse samt den föregående styrelsen. Syftet var att diskutera frågan om klackens placering på arenan den kommande säsongen, samt hur frågan har hanterats under vintern. Ett tidigare möte genomfördes i somras där det bestämdes att en tillfällig lösning med klacken på kortsidan skulle gälla säsongen ut. Efter det mötet har frågan inte hanterats av Gårdakvarnen förrän ett förslag från […]

Information om medlemsmöte angående klackens placering

Mötet kommer att äga rum, 3/1 17.30. Vi har ordnat en lokal som ligger på östra sidan utav Gamla Ullevi vid spelarentrén. Inbjudna till mötet är medlemmar ur Gårdakvarnen som har anmält sig via mejl men även representanter från GAIS och GAIS TIFO. Har ni några frågor angående mötet skicka ett mail till, styrelsen@gardakvarnen.se

Stötta GAIS!

GAIS arbetar just nu för fullt inför nästa år med det tydliga målet att vi återigen ska få spela elitfotboll år 2023. I ett sådant läge är det viktigare än någonsin att vi supportrar sluter upp och stöttar klubben. Med en nästintill halverad budget inför nästa säsong blir det upp till oss att skjuta till för att kunna skapa de förutsättningar som krävs för att kunna rekrytera såväl nya som gamla spelare inför nästa säsong. GAIS har idag gått ut […]