Sammanfattning årsmötet

Lördagen den 26:e november hölls Gårdakvarnens årsmöte en trappa upp på John Scott’s Stable.

48 röstberättigade medlemmar hade samlats och efter att avgående ordförande Jonathan Da Silva Larsson inlett mötet så tog Martin Hjalmarsson över ordet då han valts till mötesordförande. Årsmötet valde sedan Fredric Johansson till mötessekreterare och vad gäller protokolljusterare tillika rösträknare så tog Jonas Nordström och Martin Svensson hand om det.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse presenterades och årsmötet beslutade att lägga dem till handlingarna – avgående kassör Fredric Johansson kunde berätta att ekonomin i Gårdakvarnen är stabil trots att man gjort ett mindre minusresultat i år, minusresultatet hänvisades främst till att Gårdakvarnen hållt ner bortaresornas priser på absolut minimi-nivå under året och varit billigast i Sverige.

Årsmötet beslutade sedan att ge 2022 års styrelse ansvarsfrihet och dessa tackades av med varma applåder.

Vad gäller inkomna motioner så var det en som kom in, dock inte i tid – men den skulle komma att tas upp för diskussion i slutet av mötet.

Dags för val av ny styrelse där valberedningen föreslog följande:

Ordförande:
Oscar Pettersson (nyval som ordförande)

Kassör:
Elias Östman (nyval)

Ledamöter:
Andreas Ståhl (nyval)
Linus Emanuelsson (nyval)
Jesper Lindgren (nyval)
Mathias Axelsson (nyval)
Frida Landström (omval)
Isabelle Bodin (omval)
Joel Kellgren (omval)

Suppleanter:
Angelica Johansson (nyval)
Martin Hjalmarsson (nyval)

Årsmötet beslutade att välja samtliga ur valberedningens förslag och därmed är Gårdakvarnens styrelse för 2023 satt.

David Landerin och Fredrik Carlsson valdes till revisorer, båda två omval.

Omval blev det även när Oliver Schoultz och Gustav Hansson fick fortsatt förtroende i valberedningen.

Sedan skulle medlemsavgiften för 2023 bestämmas – någon medlem föreslog att höja avgiften för vuxen till 300 kronor ifrån tidigare 250 kronor. En annan medlem föreslog dock att avgiften ska ligga kvar på 2022 års nivå med hänvisning till de tuffa tider som privatpersoner nu går igenom. Årsmötet höll med och medlemsavgifterna förblir oförändrade 2023.

Vuxen: 250 kronor
Ungdom: 125 kronor
Familj: 500 kronor

Dags att presentera årets vinnare av den prestigefyllda Herbert Lundgren-trofén. Cirka 35 av de 48 röstberättigade hade skickat in sin röst till priset som enligt Gårdakvarnens stadgar ska gå tillspelaren som under året visat störst GAIS-hjärta – inte nödvändigtvis den som har varit bäst.

2022 års vinnare blev nyförvärvet Axel Henriksson med 15 röster, tvåa kom Jonas Lindberg på 10 röster och på bronsplats hamnade Mervan Celik på fyra röster.

Stort grattis till Axel som kommer att få motta priset av Gårdakvarnens styrelse inom en snar framtid.