Kallelse till Gårdakvarnens årsmöte 9 december

Bästa medlemmar,

Här kommer kallelse numer två till Gårdakvarnens årsmöte som kommer genomföras lördagen 9 december kl. 15:00 på John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33. Inga motioner har inkommit från medlemmarna men ett förslag från styrelsen finns att läsa nedan.

Vi hoppas som vanligt på bra uppslutning, intressanta diskussioner och att den nya styrelsen får med sig en bra grund att stå på inför vad som alldeles säkert kommer bli ett intensivt och uppfriskande år i Allsvenskan 2024.

I år har vi dessutom ett smörgåsbord av hjältar att välja mellan när Herbert Lundgren-trofén ska delas ut. Så ta dig en rejäl tänkare och kom och se till att rätt gubbe får priset.

Väl mött!

Gårdakvarnens styrelse

Hävning av bojkotten mot Göteborgs-Posten.

Bakgrund:

För cirka tio år sedan inledde Gårdakvarnen en bojkott mot Göteborgs-Posten som inneburit att Gårdakvarnens styrelse inte pratat med tidningen sedan dess. Anledningarna till bojkotten var flera, tidningens sportjournalistik upplevdes bland annat som att den favoriserade en viss annan klubb i staden, var supporterfientlig, och på andra sätt undermålig. Droppen som fick bägaren att rinna över var en i synnerhet märklig artikel efter hemmapremiären 2014 där det uppgavs att vår lagkaptens dotter eventuellt hade skadats av pyrotekniska pjäser. Därmed inleddes en total bojkott av tidningen som nu varat i uppemot ett decennium.

Styrelsen anser att bojkotten var väl motiverad, och har varit så även under året som följt. Men i sken av att saker och ting har förändrats under det senaste decenniet så ser vi anledning till att ompröva beslutet. Dels upplever vi att den allmänna uppfattningen är att Göteborgs-Postens fotbollsbevakning har förbättrats kvalitetsmässigt de senaste åren (trots tillsättningen av en av landets mest skadliga fotbollsjournalister), dels har nu till slut förutsättningarna för GAIS och Gårdakvarnen förändrats drastiskt i och med det säkrade avancemanget. Kommande säsong kommer med största sannolikhet innebära utökade diskussioner och debatter om säkerhetsläge, supporterkultur, och vilken fotboll vi egentligen vill har i Sverige och i Göteborg. Att inte prata med stadens största tidning skulle innebära att Gårdakvarnen ställer sig utanför diskussioner som dessa, i en tid då fotbollen som vi känner den ständigt förändras. Styrelsen anser att det vore olyckligt, och att föreningen tvärtom borde ligga i framkant i de offentliga samtalen i ämnen som de här. Styrelsen är även medvetna om att det innebär ett betydande ansvar på just styrelsen att bedöma när och hur man väljer att representera föreningen i sådana sammanhang, och är beredda att göra de bedömningarna och ta ansvar för att kommunikationen hanteras väl.

Styrelsen yrkar därför att…

Gårdakvarnen häver bojkotten mot Göteborgs-Posten, och tillåter föreningens företrädare att kommunicera med tidningen när de finner det lämpligt.