Gårdakvarnens årsmöte 9 december

Bästa medlemmar,

Gårdakvarnen skickar här en första kallelse till föreningens årsmöte lördagen 9 december kl. 15:00 på John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33.

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober. Så snabba på om ni vill få in dem i tid. Dessa kommer sedan att publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet tillsammans med ordinarie kallelse.

Röstberättigade är medlemmar som har betalat medlemsavgift 30 dagar innan årsmötet. Det betyder att senaste datum i sådant fall är 9 november.

Så notera datumet i kalendern och kom dit!