Klackens placering

Efter medlemsmötet den 3 januari och med hänsyn till den återkoppling vi fått från medlemmarna utifrån kostnadsbilden, har Gårdakvarnens styrelse tagit beslutet att vi önskar ha klacken på Sektion 23. Utifrån detta vill vi uppmana GAIS att arbeta för en lösning som möjliggör klacken på långsidan på Gamla Ullevi till denna säsongen och kommer även att direkt delge GAIS våra tankar kring hur detta kan genomföras på bästa sätt.

Det har varit många synpunkter att ta ställning till och vi i styrelsen har tagit beslut i saken med utgångspunkt från våra medlemmars tycke och tankar. Det är GAIS som nu får ta beslut i frågan och när säsongen startar måste vi tillsammans, oavsett placering, göra det bästa för att stötta laget och få publik till hemmamatcherna.

//Gårdakvarnens styrelse