Angående klacksektion

Efter måndagens möte angående klacksektion där GAIS ombads återkomma med en kalkyl på de kostnader det hade medfört att ha klacken på Sektion 23 har klubben nu meddelat att den kostnaden uppgår i minst 25 000 kr per match. Det är en ungefärlig siffra som kan komma att ändras i och med hur polisen villkorar arrangemangstillstånd.

GAIS meddelar vidare att sedan klacken senast stod på S23 har villkoren för tillstånd förändrats och är blivit hårdare gentemot arrangören, och idag krävs separat ingång, kiosk, toalett etc.

Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas intressen och föra deras talan. Föreningens medlemmars åsikter är viktiga för oss och vi uppmanar er att dela med er utav dessa. Det görs genom att maila oss på styrelsen@gardakvarnen.se eller genom att skriva till oss i våra sociala medier.

//Gårdakvarnens styrelse 2022