Rapport från medlemsmötet

Igår den 3/1 genomfördes ett medlemsmöte i Gamla Ullevis pressrum som utöver medlemmar i Gårdakvarnen närvarades av representanter från GAIS, Gårdakvarnens styrelse samt den föregående styrelsen. Syftet var att diskutera frågan om klackens placering på arenan den kommande säsongen, samt hur frågan har hanterats under vintern.

Ett tidigare möte genomfördes i somras där det bestämdes att en tillfällig lösning med klacken på kortsidan skulle gälla säsongen ut. Efter det mötet har frågan inte hanterats av Gårdakvarnen förrän ett förslag från GAIS togs upp på det första styrelsemötet för den nya styrelsen, några dagar innan GAIS påbörjade försäljningen av årskort. Det förslaget godkändes då av styrelsen, med hänvisning till den ekonomiska aspekten där en lösning med klacken på långsidan skulle innebära högre kostnader för klubben. Vi i Gårdakvarnens styrelse anser dock att det var ett misstag från vår sida att så hastigt acceptera förslaget från GAIS utan att be om mer konkret information, i synnerhet gällande kostnadsskillnaderna mellan olika potentiella lösningar.

Vi har nu bett GAIS att göra en kalkyl över kostnaderna för två olika förslag till placering av klacken. Vi förstår också att en sådan kalkyl innefattar uppskattningar och antaganden och därför inte kommer innefatta några exakta siffror. Men vi anser ändå att det är viktigt för oss och våra medlemmar att få en bättre uppfattning om den ekonomiska aspekten. Därefter kan styrelse och medlemmar på bättre grunder tillsammans bestämma sig för hur vi vill gå vidare i frågan.