Gårdakvarnen fördömer

Med anledning av dagens tråkiga nyhet, det vill säga den som berättar om att spelare och ledare i GAIS hotats, vill Gårdakvarnen bestämt fördöma det inträffade.

Senaste tidens sportsliga insatser är ett unikt haveri och Gårdakvarnen har full förståelse för att supportrar tar ut sin besvikelse efter det. Därtill anser vi inte att klubben gör sitt bästa för att utåt sett underlätta läget och försöka få oss supportrar att verkligen kraftsamla för att lösa skadorna. Det ska de få, får och har fått rättmätig kritik för.

Att det innebär en stor press att vara verksam i GAIS och man således kan förvänta sig tryck från supportrar i olika former är allmänt känt och så anser Gårdakvarnen att det ska fortsätta vara. Att hota räknas inte in till det. Det borde vara självklart för alla gaisare och den eller de som inte inser det är inte välkomna.

Gårdakvarnen står bakom och stöttar de som utsatts för den här ovärdiga handlingen.