Årsmöte nästa – Del 3

GAIS är sina medlemmar. Du påverkar genom att vara med, genom att hjälpa till på olika sätt, genom att gå på möten, vara med i supporterföreningar med mera. Störst påverkan har du på årsmötet genom att vara med och rösta där.

Vad vi skall rösta om kan du påverka genom att skriva en motion till årsmötet. Den skall vara inlämnad till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. I år är således deadline den 20 februari.

En motion kan i princip handla om vad som helst, men handlar oftast om mer principiella frågeställningar. En motion kan författas både kort och lång, men bör innehålla en beskrivande text samt ett avslut med en eller flera att-satser där det tydligt framgår vad man önskar att årsmötet skall ta ställning till.

En motion kan vara enskild såväl som ha flera undertecknare. Efter att styrelsen fått ta del av motionen ger man sin syn på frågan i ett yttrande. Såväl motion som styrelsens yttrande skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast fem dagar innan årsmötet.

God demokratisk sed är att motionären får tillfälle att förklara sin motion under årsmötet, varpå man kan debattera frågan innan omröstning. Detta för att alla skall ha förstått, och fått lyssna till motionens för och nackdelar. Detta är demokratins kärna, att mångas erfarenhet och kunskap oftast ger det bästa resultatet för flertalet, i detta fallet GAIS.

Den 6 mars 2014 kl 18.00 i Folkets Hus är det årsmöte. Kom, och var påläst, för GAIS bästa!