Årsmöte nästa – Sista delen

GAIS är sina medlemmar, och på årsmötet stakar vi ut framtiden tillsammans!

Alla är välkomna, men rösträtt har du om du betalat årets medlemsavgift, är på plats samt under året fyller 16 år.

Årsmöten börjar alltid med lite mötesformalia såsom val av mötesordförande (vilket alltså inte behöver vara detsamma som föreningsordförande), sekreterare och justerare. I större föreningar är detta oftast förberett med tillfrågade personer som har fått möjlighet att förbereda sig inför uppgiften. Det är dock årsmötets uppgift att ta ställning, vilket kan innebära att årsmötet väljer andra personer.

Mötesordförande har en viktig roll. Dels att se till så att allt går stadgemässigt rätt till och se till så att alla som vill får ordet samt samtidigt lotsa mötet framåt så att man kommer i mål! Sekreteraren har den viktiga rollen att dokumentera, och till sin hjälp har hen två justerare som tillsammans med mötesordförande justerar (rättar/godkänner) protokollet.

Sedan är det dags för verksamhetsberättelsen, alltså vad har hänt under det gångna året. Efter denna redovisning skall detta godkännas, man röstar om styrelsens ansvarsfrihet. Därefter blickar man framåt. Tittar på verksamhetsplan, budget och tar även beslut om kommande års medlemsavgift.

Därefter är det val av ordförande, som väljs på ett år i taget, samt övriga styrelse, revisorer och valberedning.

Sedan är det dags att diskutera och ta ställning till styrelsens förslag såväl som medlemmarnas motioner.

Innan mötet avslutas finns alltid en övrig punkt där man kan göra sin röst hörd om det finns något viktigt att tillägga!

Den 6 mars 2014 kl 18.00 i Folkets Hus är det årsmöte. Kom, och var påläst, för GAIS bästa!