Årsmöte nästa – del 1

Markus Otterloo, som även håller i Gaisgårdsgruppen, är en person som värnar otroligt mycket om föreningsdemokrati och som ständigt vill påminna oss alla om att vår moderförening, GAIS, faktiskt är en medlemsförening. Det betyder att vi medlemmar har vissa rättigheter att styra klubben, men med det följer också vissa skyldigheter. Att sätta sig in i, att engagera sig i och att gå på årsmötet och påverka föreningen i den riktning man själv vill är inte bara din demokratiska rättighet, det är även din skyldighet. Om detta har alltså Markus Otterloo författat en samling texter och i dag publicerar vi del 1 av 5.

GAIS är en ideell medlemsförening. Detta betyder att föreningen är våra medlemmar. Utan medlemmar, utan medlemsengagemang, utan medlemmars ansvar för sin förening finns inget GAIS.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där väljer vi en styrelse som får förtroendet att under kommande år sköta klubben enligt de riktlinjer som årsmötet godkänner i verksamhetsplan och budget. Verksamhetsberättelsen beskriver det gångna året och årsmötet avgör om styrelsen fullföljt sitt uppdrag på ett riktigt sätt genom att rösta om deras ansvarfrihet.

Stadgarna (länk) är det regelverk som talar om hur GAIS skall skötas. Ändamålsparagrafen (§3) säger att GAIS mål är att spela fotboll i elitsammanhang, att väcka intresse för fotbollspelet samt sist men inte minst att upprätthålla en god kamrat och idrottsanda!

I stadgarna står också att GAIS skall ha minst två medlemsmöten per år. Där kan man ge anvisningar till styrelsen, men det är bara årsmötet som kan besluta.

Den 6 mars 2014 kl 18.00 i Folkets Hus är det årsmöte. Kom, och var påläst, för GAIS bästa!