Sammanfattning av årsmöte 2023

Sittande ordförande Oscar Pettersson öppnade årsmötet och frågade medlemmarna om Martin “Påsen” Hjalmarsson samt Elias Östman kunde väljas till mötesordförande respektive mötessekreterare. Med det avklarat så bad Oscar om ordet igen för att göra en justering i dagordningen innan den godkändes av årsmötet. Ändringen som föreslogs var att lägga till en omröstning om att välja in Martin Hjalmarsson som hedersmedlem, än ändring som årsmötet högljutt och unisont godkände. Därefter fastställdes röstlängden för årets möte till 47 röstberättigade medlemmar.

Innan verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes så fick Oscar Pettersson hålla en kortare redogörelse kring styrelsens arbete under året, samt svara på några kortare frågor från medlemmarna kring vissa beslut och föreningens nuvarande ekonomiska läge. När sedan revisor David Landerin redogjort för revisorernas berättelse och berömt kassör Elias Östman så kunde årsmötet godkänna att alla nödvändiga dokument läggs till handlingarna, samt ge styrelsen ansvarsfrihet.

Näst på tur var det dags att välja en styrelse inför 2024, efter att Gustav Hansson och Oliver Schoultz från valberedningen presenterat sitt förslag. En stor del av styrelsen från 2023 ställde upp för omval, och några som lämnar sina uppdrag föreslogs ersättas av Daniel Ståhl, Erik Larsson, Iggy Maghder, och Robert Wigerstedt. Årsmötet valde att rösta in samtliga från valberedningens förslag, vilket innebär att Gårdakvarnens styrelse 2024 ser ut som följer:

Ordförande

Oscar Pettersson

Kassör

Elias Östman

Ledamöter

Andreas Ståhl

Angelica Johansson

Daniel Ståhl

Erik Larsson

Iggy Maghder

Isabelle Bodin

Jesper Lindgren

Linus Emanuelsson

Mathias Axelsson

Robert Wigerstedt

Dessutom blev det omval även gällande valberedningen själva, samt föreningens revisorer. Gustav Hansson och Oliver Schoultz utgör alltså valberedningen även 2024, och David Landerin och Fredrik Carlsson stannar kvar i sina roller som revisorer.

Efter att valen var avklarade bad ordförande Oscar Pettersson om ordet igen för att tacka av de eldsjälar som nu lämnar styrelsen efter mångåriga engagemang i vår förening. Joel Kjellgren, som bland annat under ett av de största åren i föreningens historia vad gäller resor, varit ansvarig för bussarna. Han var även en central del i den ganska lilla skara som stannade kvar i styrelsen efter 2022, och helt central i planerandet som gjordes inför 2023. Frida Landström, som vid det här laget har åkt på bortamatcher med Gårdakvarnen längre än vad många av våra medlemmar har levt. Hon har suttit fyra år i styrelsen, och har under det senaste året bidragit med mycket nödvändig rutin och stöd till en i övrigt ny och oerfaren styrelse. Sist men inte minst, utan precis tvärtom, så tackade Gårdakvarnen av en av sina allra största. Mötesordförande för dagen, Martin “Påsen” Hjalmarsson, skulle snart bli invald som föreningens blott sjunde hedersmedlem, och fick nu ett litet tal från sittande ordförande. Förutom ett varmt, stolt, och hjärtligt tack för sitt arbete i styrelsen som varat fler år än vad någon kunnat räkna, samt biljetter till nästa års Way out west, fick Martin en lång och intensiv stående ovation som matchade ljudnivåerna på John Scott’s Stabels från tidigare uppflyttningsfiranden. Det är svårt att sätta fler ord på vad Martin betytt för Gårdakvarnen som förening, så vi nöjer oss här med att återigen upprepa att vi är evigt tacksamma för hans arbete, engagemang, och vänskap.

Medlemsavgiften 2024 fastställdes till att förbli oförändrad, efter att ett förslag om att sänka avgiften inte fick särskilt mycket gehör. Sedan var det dags för en av varje årsmötes höjdpunkter, omröstningen om vem som skall tilldelas årets Herbert Lundgren-trofé. Spelaren, som sållar sig till den oerhört exklusiva skaran som vunnit priset två gånger, blir även den allra första att vinna det två år i rad. Stort grattis, Axel Henriksson, för ett mycket välförtjänt utnämnande. Priset kommer traditionsenligt att delas ut under försäsongen 2024, håll utkik!

Innan mötet skulle avslutas togs styrelsens förslag om att häva bojkotten mot Göteborgs-Posten upp för diskussion. Åsikter och tankar bollades fram och tillbaka en stund, innan Martin frågade mötet om vi kunde ta frågan till omröstning. Medlemmarna beslutade att rösta ja till styrelsens förslag, och bojkotten är därmed hävd. Årsmötet rundades av med en diskussion gällande föreningens förhållningssätt till John Scott’s Stable, dock utan att några beslut fattades. Traditionsenligt avslutades mötet sedan genom att Gårdakvarnen mal igen sjöngs så det ekade i betongen på kyrkogatan. Vi tackar alla som närvarade på mötet, och ser fram emot att se ännu fler utav er på årsmötet 2024!

Väl mött,

Gårdakvarnens styrelse