Motioner inför GAIS årsmöte

Inför GAIS årsmöte har det kommit in ett gäng motioner. Vi i Gårdakvarnen står bakom samtliga och uppmanar alla medlemmar i GAIS att gå på årsmötet och rösta för att motionerna genomförs. Nedan kan ni läsa motionerna och bilda er egen uppfattning.

 

Motion mot införandet av VAR i svensk fotboll

Bakgrund: Det diskuteras allt oftare huruvida VAR (Video Assistant Referee) ska införas i svensk elitfotboll. Fördelarna sägs bli fler korrekta domslut, och därmed ett mindre fokus på domarnas prestation. Nackdelarna är långa pauser i spelet, att inte kunna fira ett mål förrän domaren kollat igenom en tv-repris. Och att obscena regelfel som att en tåspets är offside eller att en frispark borde getts till det ena eller andra laget flera minuter innan ett mål. VAR kan alltså sägas vara till för de som kollar på TV, inte de som väljer att stötta sitt lag på plats och uppleva känslor, fart och fotboll. Dessutom är det en väldigt stor kostnad, pengar som hade kunnat läggas på annat betydligt viktigare saker för svensk fotboll, som uppförandet av fler fotbollsplaner eller annan ungdomssatsning.

Ingenstans där VAR används fungerar det. När det ska användas eller inte går inte att sätta en bra och tydlig gränsdragning för. Med VAR har diskussionerna inte heller minskat, utan fokus bara flyttats från domarna till videodomarna. I Sverige med vår redan veka domarkår skulle vi dessutom behöva använda de som i dag inte anses hålla för att döma Superettan-fotboll till att sitta framför videoskärmar.

Vi ser redan att ledande aktörer inom svensk fotboll så smått har börjat propagera för VAR. Men VAR förstör vår kära idrott. Vi kan inte tillåta detta i Sverige!

Vi yrkar därför att..

… styrelsen får ansvar för att en skrivelse, som är tydligt emot införandet av VAR med ovanstående argument, författas och publiceras på hemsidan.

… GAIS alltid röstar nej till eventuella beslut angående ett införande av VAR i svensk fotboll.

… GAIS alltid tydligt tar ställning mot ett införande av VAR i svensk fotboll.

… GAIS ska arbeta emot ett införande av VAR i svensk fotboll

Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

 

Motion angående Svenska cupens seednings-system

Bakgrund: I Svenska cupens tävlingsbestämmelser §6.1 står följande:

“….Varje lag i respektive grupp möts en gång där två lag har två hemmamatcher. Deltagande SDF-lag har rätt till två hemmamatcher. Vid fördelning av hemmamatcher mellan SEF-lag ska högst rankat lag ha rätt till två hemmamatcher. A och B ska mötas i sista matchomgången och A ska vara hemmalag i den matchen…”

Detta innebär i praktiken att när vi, och andra lag från Superettan, tar oss till gruppspelet i Svenska Cupen, får vi två bortamatcher mot de högre rankade lagen och en hemmamatch som alltid blir mot det lägst rankade och därmed minst publikdragande laget. Att SDF-laget (lag från div 1 och nedåt) har rätt till två hemmamatcher är rimligt. Men att ett topplag i Allsvenskan måste ha det två hemmamatcher är orimligt. Vi vill att paragraf §6:1 ändras till:

“….Varje lag i respektive grupp möts en gång där två lag har två hemmamatcher. Deltagande SDF-lag har rätt till två hemmamatcher. Vid fördelning av hemmamatcher mellan SEF-lag ska lottning avgöra. A och B ska mötas i sista matchomgången…”

Vi yrkar därför att…

… GAIS verkar för att tävlingsbestämmelserna för Svenska Cupen ändras enligt ovan, på SvFFs repskapsmöte samt även genom att bilda opinion i andra lämpliga kanaler.

Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

 

Motion angående transparens inför årsmöten

Bakgrund: I föreningens stadgar står det under §9 att

“… motioner ska lämnas in till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte och sju dagar före extra årsmöte. Styrelsens förslag och medlemmarnas motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga på GAIS kansli i god tid, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte samt två dagar före extra årsmöte. …”

Samt under §13 att:

“… efter att räkenskaperna har granskats ska dessa – samt revisionsberättelsen och styrelsens förslag till verksamhetsberättelse – finnas tillgängliga för medlem på GAIS kansli, minst fem dagar före årsmötet”.

Det är positivt att samtliga årsmöteshandlingar ska vara tillgängliga för medlemmar innan årsmötet. Men då kansliet ligger ganska avskilt anser vi att samtlga årsmöteshandlingar, samt valberedningens alla förslag, även vara tillgängliga på föreningens hemsida. Detta medför till att transparensen blir bättre och att  betydligt fler medlemmar är väl förberedda och informerade när årsmötet börjar, till en liten belastning för styrelsen.

Vi vill alltså att medlemmarnas motioner, styrelsens förslag, och samtliga årsmöteshandlingar ska läggas ut på GAIS hemsida samtidigt som de även i fortsättningen ska vara tillgängliga på kansliet.

Vi yrkar därför att…

… valberedningen i framtiden alltid ska framföra sina samtliga förslag inför årsmötet på GAIS hemsida

…  §9 och §13 I GAIS stadgar ska ändras (ändringar i fet stil) till

“… motioner ska lämnas in till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte och sju dagar före extra årsmöte. Styrelsens förslag och medlemmarnas motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga på GAIS kansli samt hemsida i god tid, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte samt två dagar före extra årsmöte. …

… efter att räkenskaperna har granskats ska dessa – samt revisionsberättelsen och styrelsens förslag till verksamhetsberättelse – finnas tillgängliga för medlem på GAIS kansli samt hemsida, minst fem dagar före årsmötet”

Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

 

Motion angående varningssystemet inom svensk elitfotboll

Bakgrund: I Sverige har vi ett föråldrat avstängningssystem där tre varningar ger en avstängning oavsett hur många matcher det har tagit att samla ihop varningarna. Rimligare vore t.ex att en varning försvinner efter tio omgångar, så att en varning som fåtts i omgång två stryks i omgång 12. I de flesta andra länder har varianter på tidigare nämnda förslag redan genomförts.

Vi yrkar därför att…

… GAIS föreslår en ändring till ovanstående förslag på SvFFs repskapsmöte

ELLER

… GAIS föreslår att en utredningsgrupp styrd av SvFF tillsätts för att se över avstängningssystemet.

Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

 

Motion angående organisatoriskt vägval

Bakgrund:

GAIS kommunicerar ofta om att vi ska bygga föreningen stark på lång sikt. GAIS ska bygga en organisation som när vi går upp i allsvenskan är redo för att stanna där är budskapet. Detta har under lång tid kommunicerats ut, men föreningen har trots det inte implementerat en stark organisation med hög kontinuitet: spelare, ledare och annan personal har bytts ut på löpande band.

Nu verkar det som om vi för första gången på länge har en bra organisation med långsiktighet i den sportsliga delen av föreningen, men i den administrativa delen lyser detta fortfarande med sin frånvaro. Uppe på GAIS Gården har vi när det här skrivs (21/2) tre och en halv tjänster som förväntas sköta allt vad det innebär att ha en elitklubb. Det vill säga att dessa 3,5 tjänster (med viss ideell hjälp) har ansvar för kansli, försäljning, säkerhet, evenemang, sponsorer och mycket mer därtill.

Som vi ser det finns det stora problem med detta:

  • Flera arbetsområden blir eftersatta eftersom det inte hinns med. I år har det till exempel inte marknadsförts för årskort över huvud taget, än mindre skickats ut några till de som köpt årskort.
  • Den administrativa personalen blir utarbetad. Detta är skadligt både för dem själva, men också för föreningen då vi riskerar att förlora kompetens på nyckelpositioner när de inte längre orkar arbeta kvar inom föreningen.
  • Kompetens finns hos ideella krafter i stället för hos de anställda, vilket gör oss sårbara. Kan de ideella krafterna inte ställa upp finns risken att vi står utan kunskap som är avgörande för att sköta föreningen.
  • Personalen hinner aldrig jobba långsiktigt för att till exempel bygga upp fungerande strukturer eller nätverk till sponsorer, de måste istället släcka bränder och lösa akuta problem.
  • Kraven på en elitförening ökar allt mer, till exempel villkorstrappan medför otroligt många extra timmars arbete, det går inte att samma antal personer som tidigare förväntas kunna lösa de allt fler uppgifter som åläggs föreningen.

Vi menar att det inte går att skilja den administrativa delen av föreningen från den sportsliga. Vill vi att det sportsliga ska fungera behöver den en solid grund från den administrativa delen att stå på, oavsett om det gäller att skapa intäkter, hjälpa nyförvärv med bostäder eller att få mer folk till matcherna för att heja på dem.

Därför yrkar vi på att:

… Årsmötet fattar ett beslut om att GAIS styrelse måste stärka organisationen på GAIS-gården genom att tillsätta fler tjänster.

Vilken eller vilka positioner och vilken sorts kompetens som måste in först får styrelsen avgöra. Det är så klart viktigare att det blir rätt än att det går snabbt, därför vill vi inte sätta upp en tidsram, men den eller de nya bör vara på plats innan serien vänder.

Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412