Gårdakvarnen säger nej till övertagande av GDFF

Efter GAIS medlemsmöte i onsdags har Gårdakvarnens styrelse både kommunicerat internt och sonderat våra medlemmars tankar i frågan. Vi riktar ett stort tack till alla er som framfört era åsikter och frågor till oss de senaste dagarna.

Gårdakvarnens medlemmar upplever kortfattat att utöver de uppenbara moraliska problemen med ett övertagande så har GAIS styrelse hanterat frågan om övertagandet för lättvindigt och inte gjort ett tillräckligt grundligt förarbete innan de nu presenterat förslaget för sina medlemmar. Ett förslag som det här borde presenteras ihop med en utförlig analys av och jämförelse med andra rimliga alternativ, en redogörelse för en organisatorisk plan i hur den nya verksamheten skall införlivas i den gamla, samt konkreta och tydliga svar på de mest förutsägbara motargumenten. Vi anser att inget utav detta gjorts på ett fullgott sätt, vilket inte bara visar på brister i processen utan nu även lett till frustration och stora splittringar bland GAIS medlemmar. Splittringen och det starka motståndet mot ett övertagande som nu visat sig innebär också att ett damlag som ett resultat av övertagandet skulle ha avsevärt mycket svårare att generera intresse från de medlemmar som motsatt sig förslaget än ett damlag startat i egen regi. En mer utförlig sammanställning av kritiken vi fått till oss från våra medlemmar har skickats direkt till GAIS styrelse.

Sammanfattningsvis ser vi inte att ett så här kontroversiellt förslag bör röstas igenom efter ett så knapphändigt förarbete. Det är Gårdakvarnens uppfattning att ett GAIS som inte är redo för att starta ett damlag från grunden inte heller bör se sig som redo för att ta över ett annat damlags plats i seriepyramiden. Vi uppmanar därför alla att närvara på det extra årsmötet den 21:a september och rösta ”Nej” till ett övertagande av GDFF.

Väl mött,
Gårdakvarnens styrelse.