GAIS medlemsmöte och årsmöte

Imorgon den 13:e september kl. 18:00 på Restaurang 12:ans på Gamla Ullevi bjuder GAIS in till medlemsmöte. Gårdakvarnen uppmanar i vanlig ordning alla som har möjlighet att närvara för att lyssna och vid behov göra sina röster hörda. Vidare är det dags för extra årsmöte på samma plats den 21:a september kl 18:00. Givetvis närvarar ni även på det mötet.

Gårdakvarnen tror på en stark och levande föreningsdemokrati, något som kräver delaktighet i årsmöten och medlemmar som är insatta i hur deras föreningar styrs. Medlemskapet i GAIS, liksom i Gårdakvarnen, medför relativt få skyldigheter. Att genom sin närvaro ta plats i föreningens högsta beslutande organ i form av årsmöten borde med andra ord inte vara för mycket begärt.

I den högst aktuella frågan om sammangående med Göteborgs Damfotbollförening har Gårdakvarnen haft en löpande dialog med GAIS styrelse under sommaren. Gårdakvarnens styrelse har efter överväganden valt att som läget ser ut nu inte ta ställning i själva sakfrågan. Det har däremot varit viktigt för oss att säkerställa att processen, oavsett utfall, sköts på ett korrekt och demokratiskt sätt. Vi var tydliga gentemot GAIS att den information som finns tillgänglig i frågan behövde presenteras för medlemmarna i god tid innan både extra årsmöte och förberedande medlemsmöte. Genom att med god tidsmarginal tillhandahålla medlemmarna med information möjlighet givits för diskussioner och förberedelse inför en eventuell omröstning på det extra årsmötet.

Gårdakvarnens styrelse anser att GAIS hanterat frågan väl och med god transparens, men fortsätter självklart att följa frågan framöver. Vi uppmanar alla våra medlemmar att framföra sina åsikter i frågan till oss i styrelsen. Om vi uppfattar att det finns en tydligare uppfattning åt något håll i frågan än vad som tidigare visats så är vi öppna för att ta ställning i frågan innan det extrainsatta årsmötet.

Vill ni framföra era åsikter om Gårdakvarnens ställning i frågan, hanteringen av frågan från Gårdakvarnens eller GAIS sida, eller har några andra frågor, så når ni oss som vanligt lättast via mail på styrelsen@gardakvarnen.se.

Väl mött,
Gårdakvarnens styrelse.