Gårdakvarnen kallar till årsmöte

Kära medlemmar,

Gårdakvarnen kallar till årsmöte lördagen 26 november kl. 14:00 på John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33.

Om ni har för avsikt att skicka in motioner så ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober. Dessa kan handla om praktiskt arbete som styrelsen ska utföra, ställningstaganden i specifika frågor, ändring i stadgarna eller annat som den kommande styrelsen och föreningen ska ha med sig in i det nya året och framåt. Dessa skickas till styrelsen@gardakvarnen.se. Notera datumet i kalendern och slut upp.

Väl mött!