Ser du den här bilden?

Ser du den? Så här gött kommer du aldrig ha mer 2013. Inte en chans. Du kan lika gärna skaffa päls, gå på alaska-laxdiet och gå i ide tills vitsipporna börjar blomma igen. Snö, piss, slask och en ny säsong superfetta väntar 2014 såtillsvida man inte tappar lusten totalt innan dess och implaterar en kula bly i frontloben.

SÅTILLVIDA DU NU INTE SKA PÅ BAJEN AWAY.

Den sista oasen av lite jävla drägligt leverne på närpå 7 månader.

SÅ VARFÖR ÄR DU INTE ANMÄLD TILL DEN?
Alla ska med!