Sammanfattning repskapsmötet

Varför GAIS trots en notarie på plats inte väljer att kommunicera ut vad som sades, och därigenom äga frågan om vad som kommuniceras ut är en aning märkligt, men här kommer i alla fall en kort sammanfattning av några av de grejer som framfördes på mötet. En stor del av tiden gick åt till att diskutera saker som redan tagits upp på medlemsmötet två veckor tidigare, så för alla som vill läsa om den mentala coachen, huruvida GAIS är i en krissituation eller inte, hur organisationen är byggd och lite om ekonomin rekommenderar vi gais.se:s utmärkta sammanfattning av medlemsmötet.

Lejonparten av mötet gick åt till att diskutera vår sportchef och tränare. Han är tydligen på semester nu, och att köra en Mats Gren på Hawaii verkade inte vara aktuellt. Styrelsen framhöll att det både i andra klubbar och i GAIS finns exempel på att det både blivit bättre och sämre med tränarbyten, och att det är svårt att förutse effekten. Vi framförde dels det som våra medlemmar bett oss framföra; Boskos rekordusla sportsliga resultat och prestationer, hans lögner och diverse galna påståenden i media och jag tror inte jag ljuger om att alla grupper representerade på mötet förde fram liknande och ibland ännu tuffare kritik. Det sportsliga resultatet, hans stil (både ledarstil och klädstil) och kanske framförallt sättet han representerar GAIS på kritiserades stenhårt från alla håll och kanter. Styrelsen svarade att de många gånger påtalat hur han bör bete sig i media, och upprepade att de har förtroende för Bosko så länge som de har förtroende, alltså att de så klart inte kommer säga något annat än att de har fullt förtroende för honom tills den eventuella dag då han är borta. Styrelsen lyssnade och sa att de tar åt sig.

Under mötets gång nåddes vi av nyheten om ett eventuellt mångmiljonbud på Edin. Huruvida vi har någon vidareförsäljningsklausul eller inte kommunicerades ej, däremot att vi har en sekretessklausul vilket gör att de inte får uttala sig i frågan.

Som vanligt på möten kring GAIS var det mycket speciella frågor, som kanske oftast riktades fel. Det är svårt för vår styrelseordförande att svara på frågor om vad det är som gör spelare sämre när de kommer till GAIS och vad den eventuella effekten av den mentala coachen är. I slutet diskuterades bengalerna under derbyt. De flesta tyckte det var onödigt att bränningarna drog ut så långt på tiden och därmed riskerar att göra folk förbannade och ännu mindre benägna att gå till Gamla Ullevi. Andra påpekade att bengaler bränts i 30 år, och om man slutar gå på GAIS 2019 kanske det egentligen är annat (spelet, den usla arenan, Bosko t.ex.) som spelar störst roll, men att bengalerna blir tacksamma att skylla på. En representant från en äldre grupp (inte makrillarna som det tidigare felaktigt stod, förlåt makrillarna!) tyckte att matcherna skulle brytas helt eftersom pyroteknik är olagligt.