Insamling till Stefan

Som de flesta nog vet, lämnade den avlidne Djurgårdssupportern Stefan en fru och fyra barn efter sig. Järnkaminerna har tillsammans med Sofialäktaren Tifo och UCS startat en insamling till de efterlevande och det är något som vi i Gårdakvarnen gärna hjälper till med i sympati för de största offren, hans familj. På söndag kommer vi därför samla in pengar i en hink vid insläppet till finnvedsvallen. Om ni inte befinner er i Värnamo på söndag, kan man sätta in pengar till insamlingen på plusgirokontot: 6313648-5. Märk inbetalningen ”Aldrig ensam”.

Hjälp offren och visa samtidigt alla att fotboll i mångt och mycket handlar om förbrödring och kärlek!