Gårdakvarnens årsmöte

På allmän förfrågan för folk som givetvis är medlemmar men hade förhinder kommer här en kort sammanfattning från årsmötet för en dryg vecka sedan.

Joel intervjuar Thomas Askebrandt och Dime Jankulovski som berättar om sina tankar om både föregående säsong och kommande. Jonas Lundén gästande också och talade kort om pågående kontraktsdiskussioner, nyförvärv och givetvis om Erik Johansson och Wanderson.

Mötet klubbades sedan igång av för dagen vald mötessektreterare Adam von Scheele, mötet fortgick utan komplikationer och mötet röstade för ansvarsfrihet för årets styrelse med beröm från revisorerna till skillnad från föregående år då man minst sagt kan säga att det fanns en del ris i revisionsberättelsen. Som protokollet säger, lika dåligt det var förra året, lika bra var det i år. All heder till vår kassör.

Under övriga frågor uppkom en av mötet skapad proposition angående våra supporterpoliser och dialogen med dem.

Mötet var eniga om att vårt samarbete med supporterpolisen inte varit särskilt bra i år, då särskilt med en supporterpolis, Thomas Rasmusson. Mötet var helt eniga i sitt förslag till kommande styrelse:

Bryt allt samarbete med supporterpolis Thomas Rasmusson och begär en ny supporterpolis till GAIS. Skulle inte polisen bifalla föreningen önskan skall Gårdakvarnen bryta allt samarbete och all dialog med polismyndigheten i sin helhet.

Nästa års styrelse kommer även ta kontakt med ansvariga i supporterföreningarna i Änglarna och Balders Hage för att söka sympati i frågan som vi tror inte bara är en angelägenhet för oss som går på GAIS.

Utöver detta diskuterades också det låga medlemsantalet och hur man kan locka fler medlemmar till Gårdakvarnen, något det kommer läggas större fokus på tills nästa år.

Gårdakvarnens styrelse 2013 ser ut som följande:

Ordförande: Fredrik Carlsson

Kassör: Fredrik Karlsson

Ledamöter:

Hanna Brown

Hanna Strömbom

Joel Otterloo Kuronen

John Pernsved

Martin Larsson

Mats Pettersson

Suppleanter:

David Landerin

Martin Bornstein