Gårdakvarnens årsmöte 2018

Härmed kallas Gårdakvarnens medlemmar till årsmöte 2018.

När: Måndagen 3 december kl. 18:00
Var: John Scott’s Stables nedervåning

Enligt stadgarna ska medlemmar ha skickat in eventuella motioner senast 31 oktober, för publicering på hemsidan tillsammans med kallelsen. Inga motioner har inkommit.

Väl mött!