Gårdakvarnens årsmöte 2017

Härmed kallas Gårdakvarnens medlemmar till årsmöte. I år kommer denna eminenta sammankomst att äga rum den 20 november kl 18:00 på John Scott’s Stables nedervåning, som vi har reserverat för ändamålet. Har du eller dina vänner ambitionen att lämna in en motion eller ett förslag så ska dessa ha kommit styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet för att kunna distribueras till medlemmarna i enlighet med stadgarna. Mer information kommer att presenteras allt som dagen närmar sig.

Vad: Årsmöte
När: Måndagen 20 november, kl 18:00
Vart: John Scott’s Stable, Kyrkogatan 33

Väl mött!

//Gårdakvarnens styrelse