Frågor och svar

GK har de senaste dagarna fått in en del frågor kring de texter som vi lagt upp, inför årsmötet. Folk har skrivit på planket, mailat, ringt och snackat med oss.

Här svarar vi på en del av dessa frågor.

Varför gör ni detta?
Ganska enkelt. Vi vill att saker och ting skall förändras. Vi tycker att ytterligare förändringar i styrelsen är ett sådant exempel.

Vem skall in istället för Tony P?
Vi har inget förslag på namn. Men som vi skriver i texten så anser vi att kompetensen finns i de tjänstemän som är anställda av GAIS. Dessa kan, och har även tidigare, adjungeras till GAIS styrelse. Det innebär att deras kompetens kommer styrelsen tillgodo (på möten och annat), men att den adjungerade inte har rösträtt. Och, om man skall vara krass, visst är lite märkligt att en fotbollsstyrelse behöver en fotbollsansvarig. Det skulle ge en fullt fungerande styrelse, det också.

Skall inte också andra lämna styrelsen?
Vi har publicerat den förändring som vi tycker är mest nödvändig. Visst skulle ytterligare förändringar kunna vara bra, men i nuläget ser vi inte att det är nödvändigt.

Men väljer man inte alla fyra på ett bräde?
Enligt de vi har talat med så gör man inte det. Det räcker med att en person kräver en omröstning så skall den hållas, vara sluten (alltså som när du röstar till riksdagen, typ) samt gälla person för person.

Är det inte lite fegt av er att publicera namn och försöka tvinga bort en person som arbetar ideelt för GAIS?
Vi anser inte att detta är fegt. Vi tycker att det är framåtskridande och nödvändigt. Skälen redogör vi för i vår text.

Det är väl valberedningens ansvar att föreslå vem som skall vara i GAIS styrelse? 
Ja. Och här tycker vi, och en hel del av Gårdakvarnens medlemmar, att de har gjort det för enkelt för sig. Därför föreslår vi att de som tycker likadant som vi röstar nej till förslaget, och kräver sluten omröstning.
Man kan ana att styrelsen och valberedningen kommer att hänvisa till Tonys erfarenhet och kompetens. Vi tycker att det inte räcker.

Vad vill ni uppnå?
Förändring i arbetssätt och attityd. Och ett GAIS som reser sig starkare, sundare och utan ekonomiska skelett i garderoben.