Bli medlem i Gårdakvarnen

Gårdakvarnen är en demokratiskt styrd förening, där medlemmarna är de som sitter på den yttersta makten via det beslutande organet årsmötet. Där kan du tillsätta och avsätta styrelsen, staka ut riktningen för föreningen eller motionera om varför vi borde ändra våra stadgar till att handla om att vi borde fokusera på att sköta klippningen av gräset på GAIS Gården snarare än bortaresor. Enda kravet? Att du är medlem.

Som medlem kan du alltså vara med och påverka i vilken riktning föreningen ska röra sig och dessutom får du ett helt koppel med förmåner. Du kan skryta för familj och på arbetsplatser om att du är en del av världens snyggaste supporterförening, du får ett snyggt medlemskort och en medlemstidning av högsta kvalitet och om inte allt detta vore nog så erbjuds dessutom förmånliga priser på mat och dryck på John Scotts Stable. Med medlemsavgiften bidrar du dessutom till att föreningen kan bedriva sin verksamhet och ha råd att till exempel anordna GAIS-hjälpen, subventionera bortaresor och se till att Hammarcupen återigen kan spelas.

Ni fattar va? Bli medlem i Gårdakvarnen nu!