$$$$

För den glömske alt. otekniske person som inte betalar resan till Kalmar i förväg, och som inte är medlem i Gårdakvarnen, kostar nämnda resa alltså 400 pix. Vi vill gärna uppmärksamma er på att samma pris ju gäller om man passar på att bli medlem, eftersom dessa framstående personer endast betalar 200 kr (och medlemsavgiften också är 200 kr).

Som vanligt föredrar vi om ni betalar in på vårat bankgiro 535-5564 och skriver namn samt vad det gäller. Har du ännu inte fattat hur det här med internet funkar går det bra med cash.

Och oavsett summa: betala idag! Då hinner vi få in pengarna och slipper joxet under resans gång när vi vill fokusera på viktigare göromål, såsom fylla och diskussioner om kön.