Sammanfattning av Gårdakvarnens årsmöte 2021-12-07

Igår var det årsmöte igen och Gårdakvarnens högsta beslutande organ sammanträdde på ETU, dvs en trappa upp på John Scotts Stable. 24 röststarka personer noterades och ordförande Oliver Schoultz tog till ordet. Joakim Larsson valdes till mötesordförande, honom har ni säkert sett leda GAIS årsmöte innan så det var en van mötesordförande vi hade vid mötesklubban. Som mötessekreterare valdes Linus Annlöv och punkterna började gås igenom en och en.

Redan vid punkt 6, fastställande av dagordning, förelogs det att punkt 17, Herbert Lundgren-trofén, skulle strykas med motivet att ingen har gjort sig förtjänt av priset denna usla säsong nådens år 2021. Vid handuppräckning så var det tydligt att de flesta ville behålla punkten men votering krävdes ändå. Rösträknare tillika protokolljusterarna räknade då in händer vid en ytterliggare handuppräckning och 15 röster noterades för att inte stryka punkten mot 9 som ville stryka den. Punkten ströks därefter inte.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna, så även den ekonomiska berättelsen där kassör Fredric Johansson höll en ordentlig genomgång. Revisorerna fann ekonomin att vara i sin ordning och styrelsen gavs ansvarsfrihet. Inga motioner eller förslag hade inkommit till styrelsen.

Valberedningen gjorde ett idogt jobb för att förnya styrelsen då hälften valde att avgå, ny ordförana föreslogs samt nya ledamöter. Då styrelsens storlek föreslogs till ett ojämnt antal så föreslog man ingen suppleant. Revisorerna föreslogs på omval och en helt ny valberedning föreslogs då den sittande valde, efter många förtjänstfulla år, att avgå. Sammanställningen finner ni nedan:

Ordförande
Jonathan Da Silva Larsson (nyval)

Kassör
Fredric Johansson (omval)

Styrelse
Isabelle Bodin (omval)
Sara Brown (omval)
Frida Landström (omval)
Martin Hjalmarsson (omval)
Joel Kellgren (nyval)
Christoffer Olsson (nyval)
Oscar Pettersson (nyval)

Revisorer
David Landerin (omval)
Fredrik Carlsson (omval)

Valberedning
Oliver Schoultz (nyval)
Gustav Hansson (nyval)

Medlemsavgiften för 2021 sattes till att fortsätta vara på samma nivåer som innevarande år:
Enskild vuxen 250 kr
Enskild ungdom (under 18 år) 125 kr
Familj (två vuxna och två ungdom) 500 kr

Medlemskort kan man lösa på 25-årsfesten som hålls nu på fredag 10e december eller på GAIS julmarknad söndagen 19e december, först efter det kommer man att kunna fixa medlemskort via vår webshop.

Sedan kom vi fram till den rafflande, och ny omtalade, punkten om Herbert Lundgren-trofén. Priset som går till den spelare som visat mest hjärta till föreningen GAIS under året, både på och av planen. Vem hade gjort sig förtjänt av detta prestigefyllda pris detta år? En utdragen rösträkning senare så stod det klart att våran vänsterback Niklas Andersen vann priset, grattis! 9 av 24 röster lades på Niklas och han kommer få priset tilldelat till sig under träningsmatchhemmapremiären 2022.

Under punkten övrigt hade ett förslag lagts till på dagordningen innan mötet av styrelse-ledamöterna Jonathan Da Silva Larsson och Fredric Johansson. Förslaget var att göra den avgående ledamoten Tanya Fernbran till hedersmedlem efter ett långt och idogt arbete i Gårdakvarnens styrelse och uppvisandet av ett starkt och brinnande GAIS-hjärta. Förslaget bifölls och följdes av hjärtliga applåder, grattis Tanya!

Mötet avslutades med att samtliga ställde sig upp och unisont stämde upp i sång av ”Gårdakvarnen (som maler ner på planen)” som sjöngs traditionsenligt tre gånger.