Info från Stallet

Vintern är snart över och det betyder att du snart sitter på Stallet ett par gånger i veckan igen. Vi har fått till oss ifrån dem att de har mycket ny personal och att de kommer vara mer noggranna med att titta på ditt medlemskort när du beställer in din GK-dryck för 40 riksdaler. Detta har vi förståelse för och vi uppmanar dig att alltid visa upp ditt kort när du beställer, så kommer detta gå hur smidigt som helst. […]

Ny merch i webshopen!

Till julmarknaden i söndags så släppte vi vår nya merch! Nu har även du som inte kunde vara på plats chansen att få tag i den på webshopen. Alla grejer är i begränsad upplaga, så se till att säkra ditt exemplar innan det är för sent. Och du passar väl på att bli medlem när du ändå är igång?

GAIS motionerar emot VAR till Göteborgs Fotbollsförbund

På Gårdakvarnens initiativ har GAIS under hösten i linje med tidigare årsmötesbeslut skickat in en motion till Göteborgs Fotbollförbund gällande Video Assitant Referee (VAR) som ett fortsatt led i arbetet med att motverka ett införande av systemet i svensk fotboll. Frågan om ett införande kommer sannolikt att avgöras på Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte, som hålls varje höst. Precis som på förbundets årsmöte utgörs där de röstberättigade av både elitklubbar och distrikten, alltså de lokala förbunden runt om i landet. De sistnämnda […]

Sammanfattning av årsmöte 2023

Sittande ordförande Oscar Pettersson öppnade årsmötet och frågade medlemmarna om Martin “Påsen” Hjalmarsson samt Elias Östman kunde väljas till mötesordförande respektive mötessekreterare. Med det avklarat så bad Oscar om ordet igen för att göra en justering i dagordningen innan den godkändes av årsmötet. Ändringen som föreslogs var att lägga till en omröstning om att välja in Martin Hjalmarsson som hedersmedlem, än ändring som årsmötet högljutt och unisont godkände. Därefter fastställdes röstlängden för årets möte till 47 röstberättigade medlemmar. Innan verksamhetsberättelsen […]