Kallelse Årsmöte – 6 december 2021

OBS! Årsmötet flyttat till 7 december. Se senare nyhet.

Härmed kallar Gårdakvarnens styrelse till årsmöte. Måndagen 6 december kl. 18:00 i Biblioteket på John Scott’s Stable, kyrkogatan 33. För den medlem som är sugen på att skriva en motion eller lägga ett förslag så ska dessa enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober. Dessa kommer i sådant fall att publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet begås.

Stadgarna och vad dagordningen ska och som minst kommer att innehålla återfinns under fliken Stadgar här på hemsidan.

Väl mött!