Inför årsmötet

Inför Gårdakvarnens årsmöte har det inkommit ett förslag till styrelsen. Då denna rör ändring av stadgarna har den tyvärr inkommit för sent för att årsmötet ska kunna ta ställning i frågan. Förslaget tas med för diskussion, men årsmötet är alltså inte behöriga att fatta beslut avseende dess innehåll. Förslaget finner ni i sin helhet nedan. Årsmötet äger som tidigare meddelat rum på John Scott´s Stable, Kyrkogatan 33, lördagen 26 november kl. 14:00.

Motion om stadgeändringar med anledning av GK’s framtida roll på läktaren

Bakgrund: Under föregående år har delar av Gårdakvarnen, representerat av styrelsen, valt att ställa sig på en annan sektion än den som klacken stått på. Oavsett vad man tycker om långsida eller kortsida tycker motionärerna att Gårdakvarnens roll varit, är och bör förbli att vara en aktiv förening i klacken, för främjandet av GAIS läktarkultur. Därför föreslår vi att tydliggöra Gårdakvarnens roll som en aktiv del av klacken genom ett tillägg i stadgarna.

Vi föreslår att:

Ändra paragraf §1.2 Syfte till följande (tillägg i fet): Föreningens syfte är att stödja Göteborgs Atlet och Idrottssällskap. Föreningen skall bedriva verksamheter som samlar alla GAIS-supporters och genom en framträdande roll på klackläktaren bidra till GAIS läktar- och supporterkultur.

Ändra paragraf §1.3 aktivitet till följande (tillägg i fet): Föreningen skall verka för att öka antalet gaissupportrar samt att främja sammanhållningen mellan dessa genom att
· Anordna bussresor till bortamatcher
· Skapa god stämning i klacken på matcherna
· Stötta GAIS genom sånger och ramsor
· Anordna aktiviteter för supportrarna även utanför matchdagar

Med vänlig hälsning,
Jonathan medlem nr 001
Fredric medlem nr 002
Joel medlem nr 102