Hammarcupen flyttas fram

På grund av för lågt deltagande så behöver vi flytta Hammarcupen med kort varsel. Istället för nu på lördag så kan ni sikta in er på det nya preliminärdatumet lördagen 27 augusti.