Gårdakvarnen informerar

Gårdakvarnens styrelse har vid ett möte under kvällen informerats av Roland Blomstrand från GAIS styrelse att det är deras avsikt att behålla klacksektionen på kortsidan även nästa säsong, oavsett serietillhörighet för föreningens A-lag. GAIS styrelse har redan fattat sitt beslut i frågan, och hänvisar i första hand till säkerhetsskäl i stil med problematik kring nedkastade föremål.

Från Gårdakvarnens håll vill vi till att börja med konstatera att det är oroväckande att GAIS styrelse fattar ett sådant beslut innan en diskussion med oss och andra berörda parter har genomförts. Då vi i vintras var tydliga med att 2022 års lösning bör ses som en temporär sådan, och att frågan behövde diskuteras på nytt inför 2023 förväntade vi oss att få lyfta våra åsikter innan ett beslut fattades. Vi råder GAIS styrelse att inte låta det bli en vana att ta stora beslut i frågor som rör läktarna utan att först ha en dialog med Gårdakvarnen och för den delen även andra supportergrupper som anser sig påverkas av sådana beslut.

Vidare kommer Gårdakvarnen inte att acceptera beslutet som GAIS nu har fattat, utan kommer att fortsätta driva frågan. Till att börja med uppmanar vi våra medlemmar att närvara vid GAIS medlemsmöte imorgon den 12:e oktober på Restaurang Tolvan på Gamla Ullevi 18:30 och göra sina röster hörda där. För den som inte kan närvara vid medlemsmötet, eller om man väl där inte kommer till tals, kan man med fördel kontakta GAIS styrelse på egen hand genom att maila Roland Blomstrand på roland.blomstrand@gmail.com.

Gårdakvarnens styrelse kommer att invänta medlemsmötet, och därefter fatta beslut i exakt hur vi kommer att gå vidare i frågan. Vi känner till våra medlemmars åsikter, och vi är i vanlig ordning öppna för att höra mer från er. Även oss når ni enklast via mail på styrelsen@gardakvarnen.se. Vi känner ett starkt stöd från våra medlemmar, och är beredda att använda de medel vi anser lämpliga för att få GAIS styrelse att inse att deras beslut inte kommer att accepteras. Våra medlemmar kommer fortsatt löpande att informeras om processen och hur kommunikationen mellan Gårdakvarnen och GAIS fortskrider.

Väl mött,

Gårdakvarnens styrelse