Förändra

På måndag är det årsmöte för GAIS medlemmar. Gårdakvarnen vill se förändringar, då vi tror på sådana samt framtiden.

Självklart består GAIS styrelse av personer som har gjort och gör bra saker. Det finns också exempel på inte lika lyckade aktioner. Eller för den delen de som trampar vidare i samma gamla hjulspår.

Tony Persson har suttit i styrelsen under flera år i olika omgångar. Han har verkat som Fotbollsansvarig i styrelsen och är den person som är högst ansvarig i vår förening för det sportsliga resultatet. Tillsammans med avgående Christer Wallin och avskedade Mats Persson satt Tony i Fotbollskommittén som är rådgivande för beslutsfattande inom styrelsen när det gäller värvningar av nya spelare och avtalsskrivningar.

2012 åkte GAIS ur Allsvenskan, inte bara på sportsligt sämsta tänkbara sätt. Värvningen av Jan Mak och arbetet runt detta gjorde GAIS till offer för hån och pinsamheter i både övriga Fotbollssverige, media och inom föreningen.

Ovanpå detta uppdagades att spelaravtal och de summor som spelare värvats för under åren av tidigare styrelser, med Tony Persson och Christer Wallin i spetsen ackompanjerade av Mats Persson under de senaste åren, nu ger utslag och effekter. Och vi sitter med en förening i stor/komplett ekonomisk kris. Den till sist exploderade bubblan av positiva resultat efter GAIS agerande på spelarmarknaden har satt vår förening i en knipa som kommer hålla oss bakbundna under flera år framöver. Kom inte dragande med att publiken har svikit. Dra istället upp vad som verkligen har hänt och hur det egentligen ser ut.

Tony Persson är den sista av de tre med yttersta ansvar för den sportsliga och ekonomiska kollapsen som sitter i GAIS styrelse. Han föreslås nu, ofattbart, till nyval på två år av sittande valberedning.

Detta låter helt uppåt väggarna. Det skulle snarare vara så att Tony på eget bevåg och med självinsikt borde avgå.

Tony har vid flera tillfällen uppvisat ett raljant och negativt synsätt gentemot supportrar och medlemmar. Trots att dessa många gånger med demokratiska tillvägagångssätt enbart vill föra föreningen framåt.

Gårdakvarnen tycker att den sportchef som finns anställd inom GAIS på ett utmärkt sätt sköter och skall sköta det sportsliga i föreningen, tillsammans med tränar- och ledarstaben. Sportchefen i GAIS är dessutom möjlig att adjungera på styrelsemöten, vilket räcker gott för att säkerställa att kompetensen kring det fotbollsmässiga tillkommer styrelsen.

En Fotbollsansvarig i styrelsen, om man ens skall ha en sådan, bör verka för att ekonomiska riktlinjer efterföljs vid värvningar och skrivande av nya avtal, tillsammans med sportchef och ledare. Fotbollsansvarig skall inte ha åsikter över tränare och sportchefers huvud kring spelares lämplighet och fotbollsmässiga kunskaper. Men kan självklart bidra, i samråd och den mån det behövs.

Gårdakvarnens synsätt på det hela är att det är självklart att den typen av arbetssätt i styrelsen som den tidigare Fotbollskommittén bidragit med, inte längre är användbart inom GAIS. Också här bör förändringens vind blåsa, och nytt, modernt tänk ta plats.

Sammantaget gör ovan nämnt att Gårdakvarnens styrelse uppmanar till att rösta Nej till nyval av Tony Persson till styrelsen 2013 och 2014.
När mötesordförande på måndagens årsmöte ställer frågan om mötet kan välja Per-Åke Sandström, Tony Larsson, Tony Persson & Göran Heiman i grupp till ledamöter för det två kommande åren så föreslår vi att svaret är Nej.

Vid den efterföljande, stadgeenliga, slutna voteringen i personvalsfrågor föreslår vi svaret Nej på om Tony Persson kan bli vald.

 

Vi uppmanar alla GAIS medlemmar att ta ansvar för föreningens framåtskridande och göra ett aktivt val för framtiden.