Årsmöte nästa – Del 2

GAIS är en ideell medlemsförening. Detta betyder att föreningen är våra medlemmar. Utan medlemmar, utan medlemsengagemang, utan medlemmars ansvar för sin förening finns inget GAIS.

Ett av årsmötets viktigaste beslut är vilka som väljs att få förtroendet att leda GAIS, det vill säga styrelsevalet. För att underlätta den processen väljer man varje år en valberedning som får i uppgift att föreslå lämpliga kandidater. Valberedningen är medlemmarnas organ, och inte styrelsens.

Valberedningen skall följa den sittande styrelsen för att se hur den fungerar. Man har till exempel rätt och viss skyldighet att närvara vid styrelsemöten. Lika viktigt är att vara lyhörd gentemot medlemmarna. Viktigt är också att medlemmarna tar kontakt med valberedningen (länk) och lämnar synpunkter.

Valberedningen kommer med ett förslag till årsmötet med kandidater till kommande års styrelse. Då medlemmarna på årsmötet är det högsta beslutande organet, är det årsmötet som avgör om valberedningens förslag godkänns.

Ett väl utfört valberedningsarbete brukar innebära att årsmötet godkänner förslaget, men medlemmarna har rätt att avslå förslaget helt eller delvis. Man har också rätt att under årsmötet föreslå egna kandidater som då årsmötet röstar om.

Den 6 mars 2014 kl 18.00 i Folkets Hus är det årsmöte. Kom, och var påläst, för GAIS bästa!